Upadłość konsumencka sposobem na uniknięcie długów

Wniosek o upadłość

Powoli kończący się rok 2020 niestety dla wielu osób nie był dobrym rokiem na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Liczne ograniczenia nakładane na przedsiębiorców i obywateli, zarówno w Polsce, jak i za granicą negatywnie wpłynęły na możliwość osiągania przychodów. W związku z tym może pojawić się konieczność zakończenia działalności poprzez złożenie wniosku o upadłość.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką składa się na formularzu dostępnym na stronie gov.pl,

przy czym należy pamiętać, że taki wniosek kieruje się do sądu właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Koniecznym jest również uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł i załączenie potwierdzenia przelewu bezpośrednio do wniosku. Należy mieć również na uwadze, że wymagane jest również złożenie odpisu wniosku wraz z załącznikami.

Jak złożyć wniosek o upadłość spółki?

Wniosku o upadłość spółki nie wnosimy na formularzu. Jak wskazuje art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

Dla członków zarządów szczególnie ważne są brzmienia ust. 1a i 2 powyżej wspomnianego artykułu definiujące niewypłacalność, gdyż na podstawie art. 586 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest pociągnięcie ich do odpowiedzialności z tytułu niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo zaistnienia przesłanek jej niewypłacalności.

Do przygotowanego wniosku o upadłość należy załączyć m.in. bilans sporządzony dla celów postępowania upadłościowego (na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku) oraz wykaz majątku spółki.

Pamiętać należy też o opłacie za wniosek o ogłoszenie upadłości w wysokości 1000 zł oraz zaliczce na koszty postępowania upadłościowego, która obecnie wynosi 5.148,07 zł. Uzyskanie zwolnienia od kosztów w postępowaniu upadłościowym jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach, więc spółka przed złożeniem wniosku powinna upewnić się, że jest w stanie pokryć wskazane wyżej opłaty, bądź kwalifikuje się do złożenia wniosku o zwolnienie o kosztów.

Ze złożeniem takiego wniosku nie należy czekać. Przede wszystkim, im dłużej będziemy zwlekać tym dług staje się coraz większy. Naliczone mogą zostać dodatkowe odsetki, bądź koszty prowadzenia egzekucji. Należy również pamiętać, że postępowania egzekucyjne dotyczące masy upadłości ulegają umorzeniu z mocy prawa, gdy uprawomocni się postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Złożenie takiego wniosku może sprawić jednak spore trudności i wywołać wiele wątpliwości, dlatego zanim zdecydujemy się na taki krok warto wesprzeć się doświadczeniem specjalizującej się w tym kancelarii.


Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Outsourcing finansowo księgowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński zajmuje się kompleksowo obsługą księgową małych oraz średnich firm, a także sprawami kadrowo – płacowymi. Dodatkowo pomagamy równiez nowo powstającym podmiotom zarejestrować działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Porady podatkowe ONLINE

Kancelaria udziela porad podatkowych online i opinii prawno – podatkowych przez Internet.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej