Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

  1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Wysiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński, ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz, NIP: 8882912781 , REGON: 365271176, dostępny pod adresem: doradca@doradztwo-podatkowe.net.pl
  2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. „a” i „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu odpowiedzi na zapytania wysłane poprzez formularz oraz w celu przygotowania oferty przed zawarciem umowy.
  3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
  4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tj. do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez formularz oraz przygotowania oferty przed zawarciem umowy.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
  7. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.