FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński z siedzibą w Bydgoszczy oferuje profesjonalne doradztwo podatkowe, a także reprezentowanie podatników i przedsiębiorców przed organami administracji państwowej, w tym w postępowaniu sądowo-adminisracyjnym przed WSA i NSA.

Ponadto oferujemy również szeroki zakres usług księgowych m.in: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, karty podatkowej, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz kompleksową obsługę kadrowo-płacową m.in : prowadzenie akt osobowych, listy płac, deklaracji.

Biuro rachunkowe może być prowadzone przez każdą osobę – nie są konieczne do tego jakiekolwiek uprawnienia.

Doradca podatkowy ma znacznie szerszy zakres kompetencji niż zwykłe biuro rachunkowe. Przede wszystkim może świaczyć usługi doradztwa podatkowego.

Ponadto różnice polegają również na ustawowym obowiązku zachowania tajemnicy. Doradca podatkowy, a także jego pracownicy, nie mogą być przesłuchiwani jako świadkowie w sprawach dotyczących klientów. Dotyczy to m.in.: urzędu skarbowego, policji, prokuratury, sądu, itd. Ponadto doradca podatkowy postępuje z zasadami etyki doradców, a w przypadku jej naruszenia, Klient może zgłosić to do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Świadczenie usług doradztwa podatkowego przez nieuprawnione podmioty jest zagrożone karą grzywny do 50.000 zł.

Tak, Kancelaria reprezentuje klientów przed organami podatkowymi w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego

Rocznie obsługujemy kilkadziesiąt różnego rodzaju czynności przed organami podatkowymi.

Tak, Kancelaria udziela pomocy podatkowej poprzez różnego rodzaju formy online. Najczęściej jest to rozmowa przez komunikatory internetowe lub też sporządzanie porady podatkowej za pośrecnictwem e-mail.

Tak, pracownicy Kancelarii reprezentują swoich klientów w trakcie postępowań sądowo-administracyjnych przed sądami Administracyjnymi.

Doradca podatkowy jest odpowiedzialny za sprawy podatkowe powierzone przez swoich Klientów i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność.

Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Klientami Kancelarii są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą powierzyć wszelkie sprawy podatkowe i związane z prowadzeniem ewidencji księgowych zawierając umowę na stałą obsługę

Osoby fizyczne mogą zwrócić się do nas o poradę dotyczącą np. skutków podatkowych otrzymania spadku, dokonania darowizny czy zlecić sporządzenie zeznania rocznego.