Rozwiązanie spółki

Zakładając spółkę, zazwyczaj ostatnią rzeczą o jakiej myślimy jest jej rozwiązanie. Niestety poprzez takie podejście możemy się znaleźć w sytuacji, gdzie przeprowadzenie procesu rozwiązania spółki będzie niepotrzebnie wydłużone i kosztowne. Warto więc zaznajomić się z tematem przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

W jaki sposób można rozwiązać spółkę?

Do możliwych sposobów rozwiązania spółki należy wskazać: ogłoszenie upadłości, obowiązkową likwidację spółki w przypadku spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej oraz fakultatywną likwidację dla pozostałych spółek osobowych, transformację spółki (łączenie, podział lub przekształcenie), a także, ostatecznie, rozwiązanie spółki z urzędu przez sąd rejestrowy. 

Jak rozpocząć postępowanie likwidacyjne?

W sytuacji, gdy wspólnicy, bądź walne zgromadzenie podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki następuje otwarcie likwidacji. 

Konieczne jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru. Spółki, które były zarejestrowane w portalu s24 i nie dokonywały żadnych innych zmian w formie tradycyjnej, mogą skorzystać z sytemu teleinformatycznego, by w ten sposób zgłosić otwarcie likwidacji. Pozostałe spółki będą musiały tego dokonać poprzez papierowy wniosek KRS-Z61. Naturalnie, należy pamiętać o załączeniu do niego odpowiednich załączników m.in. formularzy KRS-ZK i KRS-ZR, czy listy likwidatorów z adresami. 

Jednym z pierwszych obowiązków likwidatorów jest złożenie wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokonuje się tego poprzez formularz MSiG-M1. Publikacja ogłoszenia jest dodatkowa płatna. Opłatę należy uiścić przez przesłaniem wniosku wraz z treścią ogłoszenia. Czynność ta może mieć wpływ na długość trwania całego postępowania.

Nie należy zwlekać z decyzją o rozwiązaniu spółki, ponieważ może ona generować dodatkowe koszty. Należy pamiętać, że w dalszym ciągu trzeba składać sprawozdania finansowe oraz wywiązywać się z obowiązków wspólników. Zaniedbania mogą doprowadzić do nałożenia przez Sąd Rejestrowy grzywny, o charakterze przymuszającym, a więc powtarzanej aż do wykonania oczekiwanej czynności przez wspólników. 

Istotne są również terminy, w przypadku spółki osobowej zazwyczaj wypowiedzenie umowy spółki możliwe jest na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, natomiast jeśli chodzi o spółki kapitałowe to okres rozwiązania nie będzie krótszy niż sześć miesięcy.

Mając to na uwadze, należy ze szczególną ostrożnością podejmować decyzje co do przyszłości spółki i wspomóc się poradą kogoś doświadczonego, aby cały proces przebiegał sprawnie, bez niepotrzebnych wydłużeń czy dodatkowych kosztów.


Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Outsourcing finansowo księgowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński zajmuje się kompleksowo obsługą księgową małych oraz średnich firm, a także sprawami kadrowo – płacowymi. Dodatkowo pomagamy równiez nowo powstającym podmiotom zarejestrować działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Porady podatkowe ONLINE

Kancelaria udziela porad podatkowych online i opinii prawno – podatkowych przez Internet.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej