Przełomowy wyrok w zakresie czasu trwania kontroli podatkowej

26 lutego 2020

Paweł Wysiński

Doradca Podatkowy 12752

Kontrolerzy skarbowi na sprawdzenie finansów mikroprzedsiębiorcy mają 12 kolejno następujących po sobie dni – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 19 lutego 2020r. (sygn. akt I FSK 2243/19). 

Sąd rozstrzygnął, że limit czasu na kontrolowanie mikroprzedsiębiorcy to 12 kolejno następujących po sobie dni roboczych. Tymczasem do tej pory organy podatkowe uważały, że do czasu kontroli wliczają się tylko te dni, w których kontrolerzy faktycznie przebywali w siedzibie firmy.

Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że gdyby przyjąć dotychczasowy sposób liczenia czasu kontroli, to kontrola podatkowa u mikroprzedsiębiorcy mogłaby się ciągnąć nawet przez 12 kolejnych miesięcy. Wystarczyłoby, żeby kontrolujący przebywali w siedzibie firmy przez jeden dzień roboczy każdego miesiąca. Jednocześnie Sąd przypomniał, że o tym, kiedy kontrola się rozpoczyna, a kiedy kończy, mówią wprost odrębne przepisy. Z ordynacji podatkowej wynika, że początkiem kontroli jest okazanie podatnikowi upoważnienia przez osobę przystępującą do kontroli. Natomiast końcem jest dzień wręczenia mu protokołu z kontroli.

W konsekwencji – co należy szczególnie podkreślić – Sąd orzekł, że limit czasu kontroli powinien być liczony w ten sposób, żeby pomiędzy początkiem a końcem kontroli upływało nie więcej niż 12 dni roboczych.

 

 


Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Outsourcing finansowo księgowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński zajmuje się kompleksowo obsługą księgową małych oraz średnich firm, a także sprawami kadrowo – płacowymi. Dodatkowo pomagamy równiez nowo powstającym podmiotom zarejestrować działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Porady podatkowe ONLINE

Kancelaria udziela porad podatkowych online i opinii prawno – podatkowych przez Internet.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej