Pierwsze kroki po pojawieniu się spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdy w końcu udało się nam założyć wymarzoną spółkę w systemie s24 lub w sposób tradycyjny i widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym, już tak niewiele brakuje by móc się w pełni cieszyć własną działalnością. Należy jednak pamiętać, że po założeniu spółki jesteśmy zobowiązani do przekazania pewnych informacji Urzędowi Skarbowemu. 

Wpis spółki do KRS i co dalej?

W pierwszej kolejności należy założyć rachunek bankowy dla spółki. Najszybszym sposobem będzie po prostu wizyta w oddziale banku z umową spółki oraz wydrukiem odpisu aktualnego KRS.

Jakie deklaracje należy złożyć do Urzędu Skarbowego?

Podstawowym zestawem deklaracji, które należy złożyć po wpisie spółki do KRS są: deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), formularz NIP-8 oraz VAT-R.

W odniesieniu do deklaracji PCC-3 należy złożyć ją do właściwego urzędu skarbowego oraz opłacić samodzielnie obliczony podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

Następnie, konieczne jest także wypełnienie zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8), które składa się w urzędzie skarbowym w celu uzupełnienia danych spółki, takich jak rachunek bankowy czy miejsce prowadzenia działalności. Urząd następie przekaże wspomniane dane odpowiednio do GUS i ZUS. Terminem na złożenie formularza jest 21 dni od momentu wpisu do KRS, bądź 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne mają być odprowadzane.

Ostatnim wspomnianym powyżej formularzem jest formularz VAT-R – dzięki niemu następuje zgłoszenie spółki jako podatnika VAT. Działanie to należy podjąć przed dokonaniem  pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Również to zgłoszenie należy złożyć do właściwego (ze względu na siedzibę spółki) urzędu skarbowego.  

O czym jeszcze należy pamiętać?

W pamięci należy mieć również obowiązek zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Może ono być jednak dokonane jedynie przez Internet za pośrednictwem strony https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia wpisania spółki do KRS. 

W zależności od formy prowadzonej działalności mogą być również konieczne inne formularze oprócz tych wymienionych powyżej. W każdym przypadku, należy wypełnić je z należytą starannością i unikać błędów, ponieważ ich naprawienie często będzie odbywało się kosztem naszego czasu i nerwów.


Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Outsourcing finansowo księgowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński zajmuje się kompleksowo obsługą księgową małych oraz średnich firm, a także sprawami kadrowo – płacowymi. Dodatkowo pomagamy równiez nowo powstającym podmiotom zarejestrować działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Porady podatkowe ONLINE

Kancelaria udziela porad podatkowych online i opinii prawno – podatkowych przez Internet.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej