Rachunków wirtualnych nie trzeba zgłaszać organom podatkowym

30 Stycznia 2020

Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752

Rachunków wirtualnych ani technicznych nie trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym. Po otwarciu takich kont nie jest konieczne składanie NIP-8. Nie są one również wykazywane na tzw. białej liście podatników, ponieważ nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 stycznia br., nr 0111-KDIB3-2.4018.15.2019.1.ASZ.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że spółka posiadała w banku szereg rachunków technicznych. W zależności od banku zakładała subkonta, które służyły jedynie do ewidencjonowania na nich środków pieniężnych bez możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji. Co do zasady, rachunki techniczne służyły wyłącznie poprawnemu funkcjonowaniu podstawowych rachunków bankowych, dla których zostały utworzone.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że w praktyce gospodarczej zdarza się, że podmioty wykorzystują usługę rachunków technicznych stosowanych w celu zautomatyzowania rozliczeń. Podkreślił, że rachunki techniczne połączone są z bankowymi rachunki rozliczeniowymi, na których prowadzone są operacje bankowe. Rachunek techniczny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń, którego użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony na rzecz sprzedawcy.

Zdaniem dyrektora KIS, rachunki techniczne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Podatnik nie ma więc obowiązku ich zgłaszania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Organ podatkowy podkreślił jednocześnie, że takie rachunki nie będą tym samym uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi tu o tzw. białą listę podatników.
Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Outsourcing finansowo księgowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński zajmuje się kompleksowo obsługą księgową małych oraz średnich firm, a także sprawami kadrowo – płacowymi. Dodatkowo pomagamy równiez nowo powstającym podmiotom zarejestrować działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Porady podatkowe ONLINE

Kancelaria udziela porad podatkowych online i opinii prawno – podatkowych przez Internet.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej