Puste faktury VAT

Wystawianie faktur VAT jest dla wielu przedsiębiorców codziennym elementem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Często wystawiane są one w pośpiechu albo bez większego skupienia. W takiej sytuacji nietrudno o błędy. Szczególną uwagę należy więc zwrócić na wystąpienie tzw. pustych faktur.

Czym jest pusta faktura?

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawia fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Nawiązując do treści przepisu przytoczonego powyżej, możemy uznać, że mianem pustej faktury VAT będziemy określać taką fakturę, która została wystawiona wskazując określoną kwotę podatku, a która nie odzwierciedla stanu faktycznego, na przykład poprzez wykazanie sprzedaży towarów, której nie było. 

Jakie konsekwencje grożą za wystawianie pustych faktur?

Wystawienie pustej faktury VAT wiąże się nie tylko z tym, iż powstaje zobowiązanie podatnika do zapłaty podatku VAT w wysokości określonej wystawioną fakturą, ale także z powstaniem odpowiedzialności karnoskarbowej. I tak, osoba wystawiająca fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo posługująca się takim dokumentem, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, a nawet obu tym karom łącznie (art. 62 KKS). Także osoby, które nie wystawiają faktur, wystawiają je w sposób wadliwy albo odmawiają ich wydania będą musiały liczyć się z sankcjami. 

Co da się zrobić w przypadku wystawienia pustej faktury?

Jak wskazuje wspomniany już art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawca faktury zobowiązany jest do zapłaty wskazanej w niej kwoty podatku. Jeżeli zostanie popełniony błąd w trakcie wystawiania faktury, możliwe jest podjęcie następujących działań w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Do pierwszego rozwiązania należy anulowanie faktury, jednak jest to możliwe w wyjątkowych przypadkach, między innymi, gdy nie została ona przekazana odbiorcy. Drugim rozwiązaniem będzie skorygowanie faktury.

Wskazane powyżej możliwości mogą jednak nastręczać pewnych trudności w praktyce.

Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, nie wahaj się, warto wspomóc się radą profesjonalistów.


Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Outsourcing finansowo księgowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński zajmuje się kompleksowo obsługą księgową małych oraz średnich firm, a także sprawami kadrowo – płacowymi. Dodatkowo pomagamy równiez nowo powstającym podmiotom zarejestrować działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Porady podatkowe ONLINE

Kancelaria udziela porad podatkowych online i opinii prawno – podatkowych przez Internet.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej