Cennik

Doradztwo prawne i podatkowe w naszej kancelarii – cennik – cena

Ceny za świadczone przez Kancelarię usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz prawnego, ustalane są indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem i kształtują się w zależności od charakteru sprawy, terminu wykonania zlecenia, potrzebnego nakładu pracy oraz liczby zaangażowanych osób.

Każdy z Klientów przed zleceniem sprawy uzyskuje dokładną i wyczerpującą informację o wszelkich kosztach. Stosujemy dwa główne systemy rozliczeń: system wynagrodzenia zryczałtowanego i system rozliczeń godzinowych.System wynagrodzenia zryczałtowanego polega na ustaleniu z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

W systemie rozliczeń godzinowych wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Cennik usług księgowych

Miesięczna cena za obsługę księgową kalkulowana jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od:

  • ilości dokumentów podlegających księgowaniu (np. faktur zakupu, faktur sprzedaży, dowodów wewnętrznych, not księgowych,)
  • ilości pracowników i współpracowników.