Doradca podatkowy

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy należy do zawodów zaufania publicznego, który powołany został ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Osoba, która wykonuje zawód doradcy podatkowego poza spełnieniem podstawowego warunku jakim jest wykształcenie wyższe posiada również szeroką wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie z różnych dziedzin prawa.

Z uwagi na fakt, iż obowiązkiem każdego doradcy podatkowego jest stałe pogłębianie swojej wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, korzystając z usług doradcy podatkowego otrzymujecie Państwo pewność rzetelnej i fachowej pomocy opartej na aktualnych przepisach prawa.

W przypadku firm, konsultacje z doradcą podatkowym pozwolają na efektywny rozwój i bezpieczeństwo prowadzenego biznesu.

Pomoc ze strony doradcy podatkowego pomaga rozwiązać problemy prawno-podatkowe oraz rozwiać wszelkie wątpliwości w tej dziedzinie. Jak się okazuje istnieje wiele możliwości i rozwiązań, o których warto porozmawiać z doradcą podatkowym.

Zespół doradztwa podatkowego w naszej Kancelarii tworzą:

Paweł Wysiński - właściciel Kancelarii, doradca podatkowy (nr wpisu 12752), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa podatkowego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół podatku od towarów i usług, opodatkowania dochodów zagranicznych oraz podatku od spadków i darowizn. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Grzegorz Klarkowski - doradca podatkowy (nr wpisu 12140), doktor nauk prawnych. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z ochroną praw podatnika w toku postępowań podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczczenie w pracy zawodowej zdobyte w firmach doradczych z tzw. "Wielkiej Czwórki". Od wielu tat zajmuje się monitoringiem orzeczeń sądowych. Autor artykułów naukowych o tematyce prawa podatkowego.