Nowa Ordynacja podatkowa

Powrót


Prawie 700 przepisów, tyle będzie zawierać nowa Ordynacja podatkowa, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Projekt nowej Ordynacji podatkowej, nad którym prace trwały prawie 2 lata, trafił w dniu wczorajszym na stronę Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy nowej Ordynacji podatkowej przyświecają dwa zasadnicze cele. Pierwszy, to przywrócenie zaufania w relacjach organów podatkowych i podatników, drugi natomiast to zmniejszenie kosztów podstępowania podatkowego.

Zgodnie z założeniami nowej Ordynacji podatkowej, podatnicy mają dostać uprawnienie do uzyskiwania z wielu źródeł informacji o charakterze urzędowym oraz ochronę, w razie zastosowania się do nich.

Ponadto podatnicy będą mogli również dokonywać uzgodnień z organami, co do przeszłych lub przyszłych rozliczeń – zanim dojdzie do sporu. W ustawie ma się również znaleźć procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów.

W ustawie przewidziano także dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia oraz nowe regulacje dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także wprowadzenie postępowania uproszczonego oraz ogólnych zasad prawa podatkowego. Chodzi m.in. o zasadę ugodowego załatwiania spraw, czy zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

Nowa Ordynacja ma też zawierać katalog podstawowych praw i obowiązków podatnika. Wśród nich ma się znaleźć:

• prawo do rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego załatwiania sprawy podatkowej;

• prawo do ochrony prywatności i danych podatnika; prawo do naprawienia szkody;

• prawo do uzyskania informacji; prawo do uprzejmego, profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania.

Na nowo mają zostać uregulowane zasady pełnomocnictw, zwiększona ma być rola tzw. czynności sprawdzających, jako mniej sformalizowanej formy weryfikacji zobowiązań. Ponadto zaproponowano uporządkowanie procedury kontroli podatkowej. 

Zgodnie z założeniami nowej Ordynacji podatkowej kontrola skarbowa powinna być nakierowana na zwalczanie przestępczości skarbowej. Chodzi o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur itp.

W przyszłej Ordynacji ma się też znaleźć tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Miałaby ona uniemożliwić dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których podatnik próbowałby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

 

Paweł Wysiński

Doradca Podatkowy 12752