Jeden numer kona w ZUS!

Powrót


Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne konto ZUS, na które będzie dokonywał wpłat z tytułu składek. Zamiast jak dotychczas czterech numerów kont dla wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych przedsiębiorca będzie dokonywał jeden przelew na swoje indywidualne konto, które jednocześnie będzie jego identyfikatorem i nie będzie konieczności dodatkowej identyfikacji płatnika.

W związku ze Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2017 roku ma obowiązek przekazać i udostępnić informacje płatnikom składek o indywidualnym numerze rachunku składkowego. ZUS ma to uczynić za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając informację listem poleconym lub dla przedsiębiorców, którzy utworzyli profil informacyjny PUE na platformie ZUS - za pośrednictwem informacji na ich profilu. W sytuacji, gdy taka informacja nie dotrze w terminie do płatnika składek, ma on obowiązek upomnieć się o numer indywidualnego rachunku ZUS w swoim oddziale.

 

Paweł Wysiński

Doradca POdatkowy 12752