Niższe składki ZUS dla nowych firm aż przez trzy lata

Powrót


Nowe firmy zakładane po 1 stycznia 2018 r. będę mogły płacić niższy ZUS przez pierwsze 3 lata swojej działalności. Wydłużenie ulgi na preferencyjne składki ZUS z dwóch do trzech lat zaproponowało MRPiPS.

5 września br. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ibezpieczeń społęcznych. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej chce, aby nowe firmy aż przez trzy lata mogły płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niższej podstawy wymiaru niż ogół przedsiębiorców. Przez pierwsze 24 miesiące, tak jak dotychczas, podstawa wymiaru składek wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Możliwość opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach zostałaby przedłużona o kolejne 12 miesięcy, czyli w trzecim roku funkcjonowania firmy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniosłaby 60 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych założono, że jej przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.Firmy założone przed tą datą będę mogły korzystać tylko z dwuletniej ulgi w składach ZUS, na dotychczasowych zasadach.

 

Paweł Wysiński

Doradca Podatkowy 12752