Nowe przepisy o zastawach skarbowych już obowiązują

Powrót


Od 1.07.2017 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie zastawów skarbowych. Jedną z ważniejszych informacji dla podatników jest utworzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, który jest dostępny nieodpłatnie on-line będzie dla każdego. Rejestr ten jest prowadzony przez Szefa KAS, co ujednolica dotychczasową praktykę – urzędy skarbowe przestały prowadzić swoje rejestry. Nowe przepisy stanowią, że zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów. O kolejności wpisu rozstrzyga czas wpływu wniosku do organu prowadzącego rejestr zastawów. Za czas wpływu wniosku uważa się godzinę, z dokładnością co do minuty, w której w danym dniu wniosek wpłynął do organu. Wnioski, które wpłynęły w tym samym czasie, będzie się uznawać za złożone równocześnie.

 

Paweł Wysiński

Doradca Podatkowy 12752