Ulga nie musi ograniczać się do jednego mieszkania

Powrót


Ustawodawca w żaden sposób nie limituje lokali, które podatnik może nabyć. To zaś, czy podatnik w drodze nabytych lokali realizuje własne cele mieszkaniowe, czy też prowadzi działalność gospodarczą, wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym. Tak wskazał NSA w wyroku z 17.05.2017 r., sygn. II FSK 1053/15. Z tego orzeczenia wynika, więc, że cel mieszkaniowy realizowany jest nawet wtedy, gdy ktoś ma już gdzie mieszkać, a kupił kolejne mieszkanie w celu jego wynajęcia.

 

Paweł Wysiński

Doradca Podatkowy 12752