z 5

Pierwsze zasiedlenie nie tylko w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT

Kto wybuduje lub istotnie ulepszy budynek i będzie go wykorzystywał na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata, ten powinien sprzedać go bez podatku od towarów i usług...

(więcej)


Nowa Ordynacja podatkowa

Prawie 700 przepisów, tyle będzie zawierać nowa Ordynacja podatkowa, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Projekt nowej Ordynacji podatkowej, nad którym prace...

(więcej)


Jeden numer kona w ZUS!

Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne konto ZUS, na które będzie dokonywał wpłat z tytułu składek. Zamiast jak dotychczas czterech...

(więcej)


Niższe składki ZUS dla nowych firm aż przez trzy lata

Nowe firmy zakładane po 1 stycznia 2018 r. będę mogły płacić niższy ZUS przez pierwsze 3 lata swojej działalności. Wydłużenie ulgi na preferencyjne składki ZUS z...

(więcej)


Kolejna nowelizacja ordynacji podatkowej

Urzędy skarbowe będą mogły informować przedsiębiorców o tym, że np. ich kontrahent nie złożył deklaracji, nie podał w niej wszystkich wymaganych danych bądź nie...

(więcej)


Ministerstwo Finansów wycofuje się z pomysłu, aby przedsiębiorcy i obsługujące ich banki przesyłali dobowe pliki JPK_WB

Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, która ukazała się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nie znajdziemy w nim już ani słowa o...

(więcej)


Program Dobrowolnych Odejść z PIT

Odprawa wypłacona pracownikowi w ramach Programu Dobrowonych Odejść nie jest odszkodowaniem, ale zapłatą za rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia – tak...

(więcej)


Nowe przepisy o zastawach skarbowych już obowiązują

Od 1.07.2017 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie zastawów skarbowych. Jedną z ważniejszych informacji dla podatników jest utworzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, który...

(więcej)


Ulga nie musi ograniczać się do jednego mieszkania

Ustawodawca w żaden sposób nie limituje lokali, które podatnik może nabyć. To zaś, czy podatnik w drodze nabytych lokali realizuje własne cele mieszkaniowe, czy też...

(więcej)


Praca na jachcie, jako stewardessa

Dochody z pracy najemnej wykonywanej na jachcie, który nie jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym, a przemieszcza się po wodach międzynarodowych, podlega...

(więcej)


Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT

Spór odnosił się do prawnego statusu nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce. Sprawa dotyczyła kobiety, która dwa miesiące po śmierci męża...

(więcej)


Dzień wolności podatkowej!

9 czerwca przypada w Polsce tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej. Tak wynika z obliczeń ekspertów z Centrum imienia Adama Smitha. Jest to symboliczna data, od której...

(więcej)


Płaca minimalna wzrośnie! Rząd podjął decyzję

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. będzie wynosić 2080 zł! Ustalenia rządu dalekie są od oczekiwań związkowców. OPZZ i FZZ chciały 2200 zł, Solidarność 2160 zł....

(więcej)


Uchwała NSA w sprawie wdowców

 

W dniu 15 maja 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął korzystną dla podatników uchwałę  o sygnaturze II FPS 2/17, z której...

(więcej)


Jaki wpływ mają „raje podatkowe” na rozliczenie marynarza w Polsce?

 

Mogłoby się wydawać, że praca najemna na statkach eksploatowanych przez armatorów/pracodawców których zarząd mieści się w tak egzotycznych karajach jak Bahrajn,...

(więcej)